• ACTIVESTOP® Feltételek

  Üdvözöljük a Nicorette® weboldalán! Jelen weboldal a Johnson&Johnson Kft. tulajdona. A jelen weboldalon hozzáférhetővé tett információk kizárólag a tájékoztatást szolgálják, és nem helyettesíthetik a képzett egészségügyi szakemberekkel folytatott konzultációt.

  1. A WEBOLDAL HASZNÁLATA

  A jelen weboldalon közzétett információk kizárólag a tájékoztatást szolgálják. A jelen weboldal információihoz való hozzáférést és azok használatát a jelen Használati feltételek szabályozzák. A jelen weboldalhoz történő hozzáféréssel és annak használatával ön korlátozások és feltételek nélkül elfogadja a jelen Használati feltételeket, Adatvédelmi irányelveinket valamint a Jogi nyilatkozatot..

  2. Tartalom

  A Johnson&Johnson Kft. – a jogszabályok által megengedett mértékben – mindent ésszerű erőfeszítést megtesz azért, hogy naprakész és pontos információkat tegyen közzé jelen weboldalon, de nem vállal semmiféle felelősséget vagy garanciát a közölt információ pontosságát, naprakészségét és teljességét illetően. Ön tudomásul veszi, hogy saját felelősségére fér hozzá a jelen weboldalhoz, valamint használja azt és annak tartalmát. A Johnson&Johnson Kft. nem vállal sem kifejezett, sem hallgatólagos garanciát, ideértve a kielégítő minőségre és az egy adott célra való alkalmasságra vonatkozó garanciát. A jogszabályok által megengedett mértékben sem a Johnson&Johnson Kft., sem bármely, a jelen weboldal létrehozásában, kialakításában vagy elérhetővé tételében részt vevő fél nem felelős a jelen weboldal elérhetőségéből, használatából vagy használhatatlanságából, vagy a jelen weboldal tartalmának hibáiból vagy hiányosságaiból fakadó károkért, ideérve mindenfajta közvetlen, járulékos, következményes, közvetett kárt vagy büntető kártérítést. Ez a korlátozás vonatkozik az ön számítógépes berendezését ért károkra vagy az azt megfertőző vírusokra is.

  3. PRIVACY

  A Johnson&Johnson Kft. tiszteletben tartja a weboldal felhasználóinak adatvédelmét. Kérjük, tekintse át adatvédelmi irányelveinket, amely tartalmazza a jelen weboldalon közzétett információkkal kapcsolatos felhasználói jogokat és kötelezettségeket.

  4. A kommunikáció költségeivel kapcsolatos feltételek

  Ön tudomásul veszi, hogy a jelen programhoz való hozzáférés kapcsán harmadik fél kommunikációs díjakat állapíthat meg (például az SMS-küldés díja, az internet-szolgáltatás díja, a vonalas vagy mobiltelefon díja). E díjak megfizetése önt terheli. E-mailek és SMS-k kiküldéséért nem számítunk fel díjat. Mindazonáltal ellenőrizze, hogy internetszolgáltatója és mobiltelefon-hálózata felszámol-e díjakat olyan e-mailek vagy SMS-üzenetek kézbesítéséért, amelyeket ön a jelen Program részeként kap meg.

  5. Harmadik felek weboldalai és linkjei

  Jelen weboldal tartalmazhat linkeket, amelyek tőlünk független harmadik fél által üzemeltetett weboldalakra mutatnak. E linkek kizárólag a kényelmet szolgálják. Ugyanígy, jelen weboldal elérhető Johnson&Johnson Kft -től független harmadik felek linkjein keresztül is. A Johnson&Johnson Kft. nem vállal semmiféle felelősséget vagy garanciát az ilyen weboldalakon közölt információ pontosságát, naprakészségét és teljességét illetően, és nem felelős az e tartalmakból és információkból eredő károkért vagy sérülésekért. Valamely harmadik fél linkjének megjelenítése nem jelenti azt, hogy a Johnson&Johnson Kft. jóváhagyja azt.

  6. Orvosi információ

  Jelen weboldal bizonyos betegségekre és azok kezelésére vonatkozó általános információkat tartalmaz. Ezek kizárólagos célja a tájékoztatás, és nem helyettesíthetik az orvossal vagy képzett egészségügyi szakemberekkel folytatott konzultációt. Ezek az információk továbbá nem használhatók fel betegségek vagy erőnléti problémák diagnosztizálására. Minden, a betegség terápiájával vagy kezelésével kapcsolatos döntést egészségügyi szakemberrel együtt kell meghozni, az adott személy kórtörténetének és az egyéb körülményeknek ismeretében. Amennyiben jelen weboldal olvasóinak bármilyen aggályai vannak egészségügyi állapotuk kapcsán, lépjenek kapcsolatba orvosukkal vagy más megfelelően képzett egészségügyi szakemberrel.

  7. Védjegyek

  A Johnson&Johnson Kft. név és logó, a NICORETTE® és a NICORETTE® ACTIVESTOP® név és logó a Johnson&Johnson Kft. védjegyei, és a Johnson&Johnson Kft. engedélye nélkül nem használhatók fel. E védjegyek vagy bármely más anyag használata – az itt engedélyezett esetek kivételével – vagy az azokkal való visszaélés kifejezetten tiltott, és esetlegesen szerzői jogot, védjegyjogot, a rágalmazásra és a becsületsértésre vonatkozó törvényt, valamint kommunikációra vonatkozó rendelkezéseket és rendeleteket sérthet. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a Johnson&Johnson Kft. aktívan és határozottan, a jog által megengedett teljes mértékben szerez érvényt szellemi tulajdonjogainak.

  8. Szerzői jog

  Jelen weboldal tartalma teljes egészében a szerzői jogi védelem alá esik. Copyright © 2014 Johnson&Johnson Kft.. Minden jog fenntartva. Jelen weboldal tartalma kizárólag nem kereskedelmi jellegű egyéni hivatkozás céljából másolható, az összes szerzői jogi és egyéb tulajdonjogi figyelmeztetés megtartásával, és ezután már nem másolható vagy reprodukálható újra, és semmilyen más módon nem tehető újra közzé. A fenti kifejezett eseteket kivéve a McNeil Healthcare kifejezett írásos engedélye nélkül a jelen weboldalon vagy annak bármely részében található információt, szöveget vagy dokumentumot tilos másolni, megjeleníteni, letölteni, terjeszteni, módosítani, reprodukálni, ismételten közzé tenni vagy ismételten közvetíteni bármely elektronikus adathordozón vagy nyomtatott formában, valamint tilos származékos műveket létrehozni e képek, szövegek vagy dokumentumok alapján. Az itt leírtak sem közvetve, sem álláspont megváltoztatásának kizárásával, sem bármilyen más módon nem ruháznak át sem licencet, sem egyéb, a Johnson&Johnson Kft. vagy bármely harmadik fél szabadalmához vagy védjegyéhez kapcsolódó jogot.

  9. Törvényi tiltás esetén semmis

  Jelen weboldal és tartalma a Magyar jogszabályoknak felel meg. Jóllehet a jelen weboldalon közzétett információ Magyarországon kívül élő felhasználók számára is hozzáférhető, a weboldalon közzétett információ Magyarországon élő polgárok számára készült. Más országok jogszabályai, szabályozó rendelkezései és orvosi gyakorlatai eltérhetnek az Magyarországon érvényestől. A Johnson&Johnson Kft. fenntartja magának a jogot, hogy az ActiveStop program hozzáférhetőségét korlátozhatja bármely személy, földrajzi térség vagy joghatóság tekintetében.

  10. Irányadó jog

  Jelen Használati feltételekre, valamint a weboldal használatára tekintettel Magyarország joga irányadó.

  11. Egyéb

  Amennyiben a jelen Megállapodás bármely rendelkezése jogszerűtlennek, semmisnek vagy végre nem hajthatónak bizonyul, az a rendelkezés elválasztható a Megállapodástól, anélkül, hogy befolyásolná a Megállapodás bármely más rendelkezésének végrehajthatóságát. A Johnson&Johnson Kft. fenntartja magának a jogot, hogy jelen weboldalon bármikor, saját belátása szerint módosítson vagy töröljön adatokat.

  Copyright © 2014 Johnson&Johnson Kft.. Minden jog fenntartva.

  Nyomtatás